top of page

Arif Babacan

Erken Çocukluk Özel Eğitmeni, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı

Arif BABACAN, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD dan mezun olmuştur. 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü tarafından Zihinsel Engelli Çocukların eğitimine katılmış ve aynı yıl özel eğitim alanında çalışmaya başlamış ve halen erken çocuklukta özel eğitim alanında çalışmaktadır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi yüksek lisans programını, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim yüksek lisans programını tamamlamıştır.  Mesleki hayatı boyunca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim öğretmeni ve idareci, vakıf üniversitelerinde ders saati ücretli öğretim görevlisi, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer ve özel gereksinimli çocuklarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmış, farkındalık kapsamında seminerler vermiştir. Aynı zamanda, özel eğitim alanında akademik bildirileri, makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 


ETEÇOM, OÇİDEP, PCDI gibi müdahale programlarının eğitimine katılmış ve uygulamalarda bulunmuştur. Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahale programları uygulamakta, araştırma ve program geliştirme süreçlerinde yer almaktadır.


Eğitim Geçmişi:

● 1999-2003, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

● 2009-2014, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı

-Anasınıflarından Yapılan Kaynaştırma Uygulamalarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi-

● 2014-2018, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü, Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı

-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının İletişim İşlevlerinin İncelenmesi


Mesleki Geçmiş:

● 2004-2005, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Özel Gelincik Özel Eğitim Kursu

● 2005-2006, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu

● 2006-2014, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Kurum Müdürü, Özel Başak Öztürk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

● 2014-2015, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Özel Deva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

● 2015-2016, Uzman, Alkım Özel Gereksinimli Bireyler Derneği

● 2015-2017, Öğretim Görevlisi (Ders Saati Ücretli), Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO, Çocuk Gelişimi Bölümü

● 2016-2019, Büro Personeli, Yeni Renkli Ufuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

● 2019-(Devam), Kurucu, Toy Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi

Katıldığı Eğitimler

● 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi “ATT (Ankara Artükilasyon Testi)Kullanım Sertifikası” -05.05.2007-Yeditepe Üni-Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği

● 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi “Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri Kursu Sertifikası” - 05.05.2007-Yeditepe Üni-Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği

● TOHUM Vakfı “PCDI-1 Otizmli Bireylere Bağımsızlık, Seçim Yapma ve İletişim Becerisi Kazandırma Kursu” -Doç.Dr.Binyamin BİRKAN-Bursa- 3-4 Mayıs 2008

● TOHUM Vakfı “Uygulamalı Davranış Analiz Kursu” – Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar-İstanbul-21 Mart 2009

● Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi- OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) Semineri – Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar, Ankara, 12-13 Haziran 2010

● Özel Eğitimciler Derneği- “Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuklara Yeni Sisteme Göre Okuma Yazma Öğretimi” – Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR-UYSAL 08 Mayıs 2011, Ankara

● Özel Eğitimciler Derneği- “Engellilerde Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi” – Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR-UYSAL 25 Aralık 2011, Ankara

● ETEÇOM Uygulayıcı Sertifikası- Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

● 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi-Erken Çocuklukta Nitelikli Yetişkin-Çocuk Etkileşimi ve Doğal Öğretim Çalıştayı- Katılım Belgesi- Ankara 2015

● Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu- Bireysel Kullanım Sertifikası- Prof. Dr. İbrahim Diken – Ankara 2015.

● Denver II Gelişimsel Tarama Testi- Uygulamacı Sertifikası


Yayınları ve Bilimsel Faaliyetleri:

Makaleleler

Töret, G., Aykut, Ç., Babacan, A. ve Özkubat, U. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda akademik başarı düzeyleri üzerinde kendini izleme stratejisinin etkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16 (2), 125-145.

Özkubat, U., Sanır, H., Töret, G. ve Bababan, A. (2016). Yetersizlikten etkilenmiş çocukların sosyal kabullerini sağlamada kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 211-232.

Sözel Bildiriler

Aral, N., Bütün Ayhan A., Şimşek Ş., ve Babacan A. (2011). A study on the social adaptation levels of mothers with disabled and healthy children”, The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, s. 575-582.

Babacan, A., Töret, G., Coşgun Başar, M. ve Özkubat, U. (2012). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. 22. Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Babacan A., Aykut Esirgemez, Ç., Özkubat U. ve Töret G. (2013). Otizmli çocuklarda dikkati sürdürme ve akademik doğruluk üzerine kendini izleme tekniğinin etkisinin incelenmesi. ELMİS-ER Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Konya Akşehir: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Babacan, A. (2013). Otizm nedir. Otizm ve Farkındalık Paneli’nde sunulan bildiri. Ankara: Başkent Üniversitesi.

Babacan, A. ve Bütün-Ayhan, A. (2015). Anasınıflarında yapılan kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi. 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Töret, G., Babacan A. ve Töret, Z. (2017). Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda iletişim işlevlerine uygun dil ve iletişim becerileri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri. Ordu: Ordu Üniversitesi.

Özdemir, S., Akın Bülbül I., Çotuk H., Töret, Z., Tiryaki, D., Kök, İ., Babacan, A., Günlü, Y. ve Ceyhan G. (2017). Otizm spektrum bozukluğu risklerinin belirlenmesinde göz izleme teknolojileri. 1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Antalya.

Özdemir, S., Akın Bülbül, I., Töret, Z., Tiryaki, D., Kök, İ., Ceyhan G., Çotuk, H., Babacan, A. ve Günlü Y. (2017). Otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların insan nesne videolarında göz izleme becerilerinin karşılaştırılması. 1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Antalya.

Özdemir, S., Bülbül I. A., Kök İ., Özdemir, S., Töret, Z., Ceyhan G., Çotuk H., Tiryaki D., Günlü, Y. ve Babacan A. (2018) Otizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocukların animasyon ve sosyal etkileşim videolarında göz izleme farklılıkları. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan bildiri. Antalya.


Poster Bildirileri

Babacan, A., Tutuk, C. ve Çavuşoğlu, T. (2016). Erken çocukluk eğitiminde etik. 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan poster. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Çavuşoğlu, T., Babacan, A., Tutuk, C ve Diken, İ.H., (2016). Hormonlar ve çocuk. 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan poster. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.


Ödüller

"Best Paper Award“ : Aral, N., A. Bütün Ayhan, Ş.Şimşek ve A. Babacan, A Study On The Social Adaptation Levels Of Mothers With Disabled And Healthy Children”, The 2011 Barcelona European Academic Conference, 6-9 June, 575-582, Barcelona, Spain, 2011.


Kitap Bölümü

Bütün-Ayhan, A. ve Babacan A. (2013). Kaynaştırma. N. Aral, Ü. Deniz, A. Kan (Editörler), Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Öğretmenliği içinde (s. 665-688). Ankara: Alan Bilgisi Yayınları.

Töret, G. ve Babacan A. (2020). Otizm spektrum bozukluğunda söz öncesi iletişim. Ö. Diken (Editör), Otizm Spektrum Bozukluğu İletişim ve Dil içinde (s 58-80) Ankara: Pegem Akademi.

Töret, G. ve Babacan A. (2020). Otizm spektrum bozukluğunda söz öncesi iletişimde değerlendirme ve müdahale. Ö. Diken (Editör), Otizm Spektrum Bozukluğu İletişim ve Dil içinde (s 86-111) Ankara: Pegem Akademi.


Projeler

Göz İzleme Temelli ve Ebeveyn Aracılı Ortak Dikkat Becerileri Erken Müdahale Programının OSB’li Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerine Etkisi (2016) TÜBİTAK- GAZİ ÜNİVERSİTESİArif Babacan
bottom of page