top of page

Kayan Houssein

MBACP (Reg.) Terapist

EN:

Your Specialties/Expertise

I have extensive experience in helping people with a variety of areas, including anxiety or panic attacks, depression, bereavement, relationship difficulties, issues of racism and racial identity, loss of meaning, stress, trauma and transgenerational trauma, dissociation. Finally, I also specialise in helping clients with psychosis, schizophrenia, bipolar and paranoia.


As an Integrative Counsellor, I am inspired by a multitude of psychotherapeutic modalities, each helping to complement and support my work. I also take inspiration from influences as broad as science, philosophy, religion, spirituality, eastern thought and Buddhism, shamanism and magic. I take a holistic view of healing that incorporates knowledge throughout the ages.


I work in an integrative-relational-embodied style which means I see therapy as a collaborative endeavour and believe that healing takes place in relationship to each other. I also work in a trauma-informed way, with an awareness of the impact of trauma on the body and mind. I approach therapy from an attitude of openness and curiosity about your experience, prizing you as the expert of your own experience and me a guide in helping you understand this experience and unlock your potential.

I work with adults in both individual therapy and couple’s therapy, I offer face to face sessions and online, via zoom or phone.My undergraduate degree was in Psychology (BSc), after completing my degree I work for ten years in the various homeless organisations in London. I worked with different client groups including ex-offenders, severe and enduring mental health, and alcohol and substance use. From this role, I have an intimate knowledge of the criminal justice, social services, and mental health systems, coupled with experience in safeguarding adults. I hold a diploma in Integrative Counselling, and am currently completing an MA in Integrative Psychotherapy. I work in private practise full time and alongside this work, I also work for a specialist psychosis service called the PTP-Usemi.


Additional Trainings:

·       Family and Belonging

·       Transference and Countertransference

·       Childhood Sexual Abuse

·       Skills for Trauma

·       Trauma, dissociation and the body

·       Introduction to CBT Skills

·       Integrative Diagnosis and Treatment

·       Severe Presentation and the use of drugs

·       Death and Bereavement

·       Time-limited therapy

·       Mentilisation Based treatment

·       Intersectionality

·       Couples therapy


Therapeutical Approaches:

 1. CBT (Cognitive Behavioral Therapy)

 2. Existential Therapy

 3. Gestalt Therapy

 4. Humanistic Therapy

 5. Integrative Therapy

 6. Person-Centered Therapy

 7. Phenomenological Therapy

 8. Psychodynamic Therapy

 9. Relational Therapy

 10. Transactional Analysis

 11. Transpersonal TherapyPractice Addresses:

419 Lordship Ln,

London

N17 6AG


South Woodford

The Old Forge,

75-77 Station Passage,

E18 1JL


London Bridge

78-80 Borough High Street,

London

SE11LLTR:

İnsanlara çeşitli konularda yardımcı olma konusunda geniş deneyime sahibim, bu konular arasında kaygı veya panik ataklar, depresyon, yas, ilişki zorlukları, ırkçılık ve ırksal kimlik sorunları, anlam kaybı, stres, travma ve kuşaklararası travma, ve dissosiyasyon bulunmaktadır. Son olarak, psikoz, şizofreni, bipolar bozukluk ve paranoya gibi durumları olan müşterilere de özel olarak yardım etmekteyim.


Birleştirici bir Danışman olarak, çalışmamı desteklemeye yardımcı olan birçok psikoterapötik yaklaşımdan ilham alıyorum. Ayrıca bilim, felsefe, din, ruhsallık, doğu düşüncesi ve Budizm, şamanizm ve sihir gibi geniş etkilere de ilham alıyorum. Bütünleştirici-ilişkisel-bedenleştirilmiş bir tarzda çalışıyorum, bu da terapiyi işbirlikçi bir çaba olarak gördüğüm ve iyileşmenin birbiriyle ilişki içinde gerçekleştiğine inandığım anlamına geliyor. Ayrıca, beden ve zihin üzerindeki travmanın etkileri konusunda farkındalıkla çalışıyorum. Tedaviye deneyiminize açık ve meraklı bir tutumla yaklaşıyor, sizi kendi deneyiminizin uzmanı olarak değerlendiriyor ve bu deneyimi anlamanıza ve potansiyelinizi açığa çıkarmanıza yardımcı olmak için bir rehber olarak görüyorum. Bireysel terapi ve çift terapisi alanlarında yetişkinlerle çalışıyorum, yüz yüze oturumlar ve zoom veya telefon üzerinden çevrimiçi oturumlar sunuyorum.


Lisans derecem Psikoloji (BSc) alanındaydı; derecem tamamladıktan sonra Londra'daki çeşitli evsizler üzerine olan kuruluşlarda on yıl boyunca çalıştım. Farklı danışan gruplarıyla çalıştım, bunlar arasında eski mahkumlar, ciddi ve süregelen zihinsel sağlık sorunları ve alkol ve madde kullanımı bulunmaktadır. Bu rolüm sayesinde ceza adaleti, sosyal hizmetler ve zihinsel sağlık sistemleri konusunda ve yetişkin safeguarding (güvence/koruma) konusunda deneyime sahibim.


Bütünleştirici Danışmanlık diplomasına sahibim ve şu an Bütünleştirici Psikoterapi alanında MA eğitimimi tamamlamaktayım. Tam zamanlı özel uygulama yapmaktayım ve bu çalışmanın yanı sıra PTP-Usemi adlı uzman psikoz hizmetinde çalışmaktayım.


Ek Eğitimler:

· Aile ve İlişkiler/Danışmanlık

· Aktarım ve Karşıt Aktarım

· Çocuklukta Cinsel İstismar

· Travma

· Dissosiyasyon ve Beden

· BDT Becerilerine Giriş

· Bütünleştirici Tanı ve Tedavi

· Ağır Madde Kullanımı/Bağımlılığı

· Ölüm ve Yas Danışmanlığı

· Kısa Süreli Terapi

· Zihinleştirme Temelli Tedavi

· Kesişimsellik (Ayrımcılık Üzerine)

· Çift Terapisi


Terapi Yönelimleri:

İşte verilen terapötik yaklaşıkları Türkçeye çevirip alfabetik olarak sıraladım:

1. Bilişsel Davranış Terapisi

2. Varoluşçu Terapi

3. Gestalt Terapisi

4. Hümanistik Terapi

5. Bütünleştirici Terapi

6. Birey Merkezli Terapi

7. Fenomenolojik Terapi

8. Psikodinamik Terapi

9. İlişkisel Terapi

10. Transaksiyonel Analiz

11. Transpersonal Terapi


Danışan Kabul Ettiği Adresler:

419 Lordship Ln,

London

N17 6AG


South Woodford

The Old Forge,

75-77 Station Passage,

E18 1JL


London Bridge

78-80 Borough High Street,

London

SE11LLKayan Houssein
bottom of page